Onewaykauppa
SUONTO TAPANI - Vägen till undrens värld

Vi är på väg in i en svår tid. Det motstånd mot kristendomen och förföljelser som kännetecknar den sista tiden ökar i hela världen, och de kristnas verksamhetsmöjligheter begränsas. Församlingen kan inte heller förlita sig på sina egna ekonomiska resurser, för snart kanske de inte heller finns kvar. Under kommande dagar kommer vi att behöva allt mer hjälp av den övernaturlige Guden. Undren kommer att bli den centrala kraftkällan i framtidens församling, och tack vare dem kan arbetet fortsätta trots allt motstånd.

Vad säger Bibeln om under? Varför sker under ibland, och ibland inte? Var går vägen till undrens värld? En väg som inte handlar om New Age -trollkonster utan om den sunda, övernaturlige Gudens kraft. Dessa aktuella frågor ger Tapani Suonto konkreta svar på i den här boken.

Hinta
14,00 €

One Way Mission rf
2015 Tapani Suonto: Tie ihmeiden maailmaan
Svensk översättning: Jenny Jansson
Bookwell, Borgå 2017
www.onewaymission.fi